Följ Findus Sverige AB

Hur ska vi som livsmedelsföretag kunna ställa om till en mer hållbar livsmedelsproduktion?

Blogginlägg   •   Feb 15, 2019 08:51 CET

I en serie blogginlägg kommer jag att djupdyka i EAT Lancet-kommissionens rapport där man presenterat riktlinjer för hur vi ska kunna förse en befolkning på 10 miljarder människor med mat år 2050, utan att tumma på vare sig vår egen eller vår planets hälsa. I seriens första blogginlägg diskuterade jag hur vi radikalt ska kunna förändra hur världens medborgare äter. I det här inlägget går jag vidare till nästa fokusområde i rapporten, och vänder blicken inåt, för att diskutera hur vi som livsmedelsföretag ska kunna ställa om till en mer hållbar livsmedelsproduktion.

I enlighet med tidigare forskning så rapporterar EAT Lancet-kommissionen att sättet man idag hanterar och producerar mat på måste bli mer hållbart. Världens livsmedelsproduktion står idag för 25% av människans totala klimatpåverkan. Det är en siffra som alla som arbetar inom livsmedelsbranschen borde ha intresse av att minska. Självklart för att göra gott för vår planet, men också för att möta kraven från dagens medvetna konsumenter. Vi vet nämligen att hela 73% av svenska konsumenter säger sig påverkas av hållbarhetsfrågor när de beslutar att köpa en vara eller en tjänst.

För livsmedel är det ofta i primärproduktionen, det vill säga odling, fiske och djurhållning, som den största miljöpåverkan sker. Vi på Findus arbetar därför hårt för att säkra en hållbar primärproduktion. Vi har bland annat satt som målsättning att certifiera vår odlade fisk under 2019 (all vår vildfångade fisk är sedan år 2015 certifierad) samt certifiera alla våra grönsaker senast år 2025. Genom certifieringar kan vi säkerställa att primärproduktionen sker med omfattande miljöansvar och att ett aktivt arbete sker för att minska negativ påverkan. En certifiering vi arbetar med sedan länge är Svenskt Sigill Klimatcertifiering. Produkter märkta med Svenskt Sigill Klimatcertifiering kommer från odlare och lantbrukare som arbetar med exempelvis att energieffektivisera sin verksamhet och som bidrar till ökad biologisk mångfald. Findus svenska ärter är klimatcertifierade enligt Svenskt Sigills standard.

Även i andra delar av produktionen ska vi minska vår miljöpåverkan. Vi arbetar nu hårt för att uppnå våra målsättningar om helt fossilfria inrikestransporter till år 2030 samt 100 procent återvinningsbara konsumentförpackningar år 2022.

Våra målsättningar sätter stor press på oss som företag att leverera inom hållbarhetsområdet. Att vi dessutom ständigt utmanas av medvetna konsumenter och drivs på av innovativa konkurrenter gör också stor skillnad – på ett positivt sätt.

Jag är övertygad om att den makt konsumenter utövar spelar stor roll, och välkomnar därför all den feedback vi får. Även den press det innebär att vi utmanas av innovativa konkurrenter inom livsmedelsbranschen tror jag är A och O för att vi som bransch ska kunna bli bättre inom hållbarhetsområdet.

Med det sagt ser jag fram emot ett 2019 där våra målsättningar visar vägen, och våra konsumenter och konkurrenter fortsätter utmana oss.

Maria Svantemark
Nordic Sustainability Manager
Findus Sverige