Gå direkt till innehåll
Bli klimatsmart med klimatberäknade recept

Nyhet -

Bli klimatsmart med klimatberäknade recept

I en värld där vi sätter allt större fokus på att vara klimatsmarta för att värna om vår planet tycker vi på Findus att det ska vara lätt för dig att laga bra mat med liten klimatpåverkan. Därför klimatberäknar vi nu våra recept på hemsidan och märker upp alla som uppfyller våra krav på lågt klimatavtryck (CO2e-utsläpp)* med vårt gröna löv för att du ska kunna göra ett aktivt och klimatsmart val när du ska laga din middag.

Men för oss är det även viktigt att klimatmedvetenhet och matglädje går hand i hand och då behövs variation i både smaker och råvaror. Olika recept kommer därför att ha olika stor miljöpåverkan så du kan välja vad som passar dig bäst. Vi graderar alla recept som har märkts med det gröna lövet från Bra till Bäst med hjälp av +. Arbetet med att beräkna och märka våra recept pågår under våren och sommaren och hemsidan uppdateras successivt mer fler och fler klimatberäknade recept.

Klimatberäknade recept för grönare matlagning

För att beräkna receptets klimatavtryck har vi utgått från de enskilda råvarornas klimatavtryck. Data på klimatavtryck per råvara i receptet kommer från RISE:s (Research Institutes of Sweden) klimatdatabas, en bred databas som speglar livsmedelskonsumtionen i Sverige.

– Vi tycker det är mycket bra att Findus väljer att klimatberäkna sina recept utifrån vår klimatdatabas och därmed göra det enklare för konsumenterna att laga klimatsmarta måltider. Genom att erbjuda faktabaserad information i dagliga valsituationer så ökar vi kunskaperna om matens miljöpåverkan. Medvetenheten är en viktig utgångspunkt för att kunna minska klimatpåverkan från vår livsmedelskonsumtion, säger Thomas Angervall som är chef inom Miljö och hållbara livsmedelskedjor på RISE Jordbruk och livsmedel (Research Institutes of Sweden).

Vill du veta mer om hur du ska tänka när du vill välja klimatsmart mat, varför vi klimatberäknar våra recept och hur vi gör det hittar du det här på vår hemsida.

Här hittar du våra klimatberäknade recept för grönare matlagning.

* Vi har räknat ut hur stort klimatavtryck en portion av receptet ger i form av kg koldioxidekvivalenter (CO2e). Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Eftersom olika växthusgaser har olika stor påverkan räknas de om till koldioxidekvivalenter för att ge ett samlat och jämförbart värde.

Ämnen

Relaterade nyheter