Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Findus och Högskolan Kristianstad inleder studie om äldres matvanor

Under hösten inleds en studie där studenter vid Högskolan Kristianstad ska undersöka matvanor bland ensamstående äldre som vårdas i hemmet. Bakom projektet står Findus och Högskolan Kristianstad som tillsammans vill uppmärksamma Sveriges äldres matsituation.

Den aktuella studien utgör en del av den verksamhetsförlagd utbildning som genomförs av gastronomistudenterna Tatiana Lindberg och Kadija Hadid vid Högskolan Kristianstad. Målet är att intervjua ensamstående äldre över 85 år med hemtjänst i Simrishamn och Malmö för att därigenom undersöka deras syn på sin matsituation.

- Det är oerhört viktigt att de samhälleliga insatser som erbjuds äldre inte bara utgår ifrån vad vårdpersonalen tycker eller vad forskningen säger, utan måste också ta till vara på de äldres synpunkter. Förhoppningen är att vi genom studien kan addera de äldres perspektiv på sina problem och vilka åtgärder de skulle vilja se, säger Elisabeth Rothenberg, som är professor och dietist och handledare till studien.

Enligt en tidigare studie av Albert Westergen, professor i Omvårdnad vid Högskolan Kristianstad, löper hela 65 procent av hemmaboende äldre risk för undernäring. Detta ökar risken för sjukdom och olycksfall, vilket innebär höga kostnader för samhället och en kraftigt försämrad livskvaliteten för individen.

Orsaken till felnäring bland äldre är dock komplicerad och en bättre förståelse för de äldres situation är nödvändig. Genom forskningsprojektet och den aktuella studien hoppas därför Findus och Högskolan Kristianstad kartlägga äldres syn på mat och måltider för att på så vis skapa en bild över var framtida insatser bör läggas.

Projektet är en del av Findus initiativ KraftTaget, vars syfte är att stärka förutsättningarna för äldre att äta rätt och därmed minska risken för undernäring. Genom initiativet vill Findus Special Foods bidra till att uppmärksamma problemet med undernäring bland äldre och att starta diskussioner och kunskapsutbyten mellan akademi, profession, näringsliv och politiker.

- Vi på Findus Special Foods tror på ett samhälle där alla, oavsett ålder, sjukdom eller näringsbehov har rätt till att njuta av aptitliga och näringsriktiga måltider. Därför ser vi det som viktigt att uppmärksamma den situation som en stor del av Sveriges äldre befinner sig i och att göra det vi kan för att fler ska kunna må bättre. Det tjänar både individ och samhälle på, säger Gunnel Stuhr Olsson, Findus Special Foods Manager och initiativtagare till KraftTaget.

För mer information, kontakta Gunnel Stuhr Olsson, Special Foods Manager, e-post:gunnel.stuhr-olsson@se.findus.com, telefon: 0703-40 93 92.

Om Findus Special Foods
Findus Special Foods har under mer än 40 år arbetat med utveckling av konsistensanpassad mat för personer med tugg- och sväljsvårigheter. Över tid har sortimentet dessutom utökats med berikad och näringstät mat. Genom sin verksamhet har Findus Special Foods sett vilken betydelse rätt mat har för äldre, deras livskvalitet och behov av vård. Denna kompetens vill Findus Special Foods utnyttja för att bidra till en diskussion kring hur näringsliv, politik, profession och akademi kan samverka för att minska risken för undernäring bland äldre. www.specialfoods.se

Ämnen

Relaterade nyheter