Följ Findus Sverige AB

Agnese utvecklar framtidens gröna mat

Blogginlägg   •   Sep 21, 2017 14:00 CEST

De tidiga generationer från korsningar där vi har kombinerat de önskade arvsanlagen odlas i fält och skördas för hand. På bilden ser man frö-mogna äter som är avkomma från korsningar.

Sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka arbetar Agnese Brantestam som forskningschef på Findus forskningsavdelning och det är hon som har tagit över utvecklingen av nya svenska och europeiska ärtsorter. Målet med hennes arbete är att bidra till en hållbar utveckling inom lantbruksproduktionen och matsäkerhet för framtidens generationer. Dessutom har hon förmånen att döpa Findus framtida ärtsorter.

Eftersom odlingsmiljön befinner sig i ständig förändring krävs det att nya sorter ersätter de befintliga. De nya sorterna anpassas för att möta förändringar som t ex orsakas av svampar och bakterier men också klimatförändringar och utveckling i den praktiska odlingen. Utvecklingen av nya sorter ger även Findus, utöver anpassning av grödan till hållbar odling, möjlighet att kombinera smak med de näringsinnehållsegenskaper som vi vill uppnå i framtidens gröna ärter.

Hållbar grönsaksproduktion
Den unika ärtförädlingen har bedrivits av Findus sedan 50-talet och arbetet har hela tiden syftat till att utveckla en mer hållbar grönsaksproduktion, där man kombinerat förbättringar både i sorter genom förädling (utveckling) av nya sorter och i odlingsmetoder. Nu är vi ensamma i Europa med att integrera ärtförädlingen med produktion, något som gett oss möjligheter att arbeta med kvalitetsparametrarna inklusive smak i ett tidigt utvecklingsstadium. Dessutom har vi i mer än 40 år fokuserat på att utveckla bladmögelresistenta sorter som i sin tur inte kräver kemisk besprutning i odlingen.

Agneses fortsatta utvecklingsarbete kommer att bidra till ytterligare förbättringar inom hållbar produktion vilket i sin tur ger Findus förutsättningar att växa inom sektorn grön mat.

–Framtidens gröna mat är för mig mat vars produktion och användning har minsta möjliga miljöpåverkan samtidigt som det är gott att äta, ger oss glädje och de näringsämnen vi behöver, säger Agnese Brantestam, forskningschef på Findus.

Utökat förädlingsprogram i Sverige
Förädlingsprogrammet utökades nyligen och Findus kommer framöver att hantera ärtförädlingen för hela Nomad Foods-gruppen i Europa. I Sverige har Nomad Foods ett unikt utvecklingsteam – en grupp av experter som har arbetat med sortutvecklingen länge och med både kompetenser och kunskap om Findus ärtmaterial som man kan bygga vidare på. Förädlingen sker konventionellt, dvs traditionell växtförädling.

–Det nya uppdraget innebär att vi ska arbeta med flera odlingsmiljöer, vilket i sin tur innebär att vi behöver arbeta med större variation och troligen med bredare genetisk variation inom ärter. Detta är både en utmaning och möjlighet, men den stora fördelen är att vi får mer material att arbeta med, där vi kan hitta och testa nya egenskaper vi har inte undersökt förr, slår Agnese fast.Ju fler aktörer som utvecklar sorter till Europeisk odling desto större sannolikhet att genetisk mångfald mellan olika odlingar ökar och vi är mer beredda på de utmaningar som framtidens krav för hållbar produktion ställer.

Döpa ärtsorter efter pojknamn?
Den välkända Findusärtan Ebba är döpt efter förra forskningschefen Rolf Stegmarks fru så nu är vi naturligtvis nyfikna på vad de nya ärtsorterna kommer att heta framöver. Hur kommer du att döpa dina nya ärtsorter? Efter din man kanske?

– Det vill jag inte avslöja ännu. Dock vill jag döpa en sort till ’Rolf’, så att hela hans familj får var sin ärta. Men min man tjatar om att Johan är ett jättebra namn på en ärta. Vi får väl se hur det blir med den saken, säger Agnese och ler stort.

Så den stora frågan är om Findus gröna ärter kan komma att heta Rolf eller Johan i framtiden. Det får vi veta om ca 8 år, eftersom det är så lång tid det tar att få fram en ny ärtsort.

Fakta Agnese Brantestam
Agnese Brantestam är biolog med intresse och kunskap inom användning och bevaring av växtgenetiska resurser. Hon har en grundutbildning från Lettlands Universitet – med en Master Science i biologi med profil i genetik. Agnese disputerade på Sveriges Lantbruksuniversitet under 2005. Hennes avhandling handlade om hur korn som man odlar i Norden och Baltikum har förändrats under 100 år som en följd av intensivt förädlingsarbete. Hon har arbetat som forskare inom molekylärbiologiskt analys. Hon har arbetat på Nordisk Genresursenter som är en nordisk institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog. I februari 2016 tog hon över staffettpinnen på Findus forskningsavdelning.