Följ Findus Sverige AB

Kan foodtech och smart logistik lösa livsmedelsbranschens hållbarhetsutmaningar?

Blogginlägg   •   Jul 05, 2018 10:32 CEST

För att vi ska kunna uppnå FN:s globala mål måste livsmedelsbranschen moderniseras, och det måste ske snabbt. Under Almedalsveckan fick jag möjlighet att diskutera hur foodtech och smart logistik kan lösa delar av livsmedelsbranschens hållbarhetsutmaningar på Svenska Retursystems seminarium. Seminariet tog avstamp i nya digitala och tekniska lösningar som driver livsmedelsindustrin mot ökad hållbarhet, och frågeställningen om vi i branschen är redo för dessa förändringar.

Tydligt är att för att vi ska uppnå en snabb och reell förändring krävs flera saker.

  • Vi måste bli bäst på hållbarhet inom våra egna områden. Vi på Findus är experter på produktion av mat, vilket inkluderar hållbart fiske och hållbar odling. Vårt ansvar är att bli experter på hållbar produktion och säkerställa att vi kopplar ihop oss med aktörer som i sin tur är experter på hållbarhet inom sina fält, så som logistikföretag och butikskedjor. Enbart genom att varje aktör tar ansvar för sin del av kedjan kan vi förändra livsmedelsbranschens totala miljöpåverkan.
  • Vi måste ingå nya, oväntade samarbeten. På plats var Tobias Åbonde från Bring som berättade om ett Brings branschöverskridande projekt med el-bilar som samordnar gods- och avfallslogistik i centrala delar av Stockholm. Ett strålande exempel på att hur vi kan nyttja redan befintliga logistikkedjor. Jag har själv skrivit om hur vi på liknande sätt kan nyttja befintliga logistikkedjor för att göra framtida fiskodlingar mer hållbara.
  • Vi måste bli bättre på att välkomna nya innovationer. För oss på Findus är en logistisk utmaning fryskedjan. Vi på Findus vill erbjuda fryst mat eftersom det finns många miljömässiga fördelar, bland annat har fryst mat lång hållbarhet och bidrar till minskat matsvinn. Däremot är det inte många hemleveransföretag som hanterar fryst mat eftersom det är en kostnadsfråga att kunna hålla det fryst i lager och i transporterna. Här välkomnar vi nya innovationer för att även mindre aktörer ska kunna hantera fryskedjan på effektivt sätt, så att den hållbara frysta maten inte slås ut. Vi citerar Robert Falck från Einride som sa att ”vi måste göra det coolt att transportera fryst!”. Vi kan inte instämma mer!

Det är helt klart att mycket kommer att hända inom detta område under de kommande åren. Vi på Findus ser fram emot att vara delaktiga i att driva utvecklingen och att tillsammans med våra branschkollegor inleda samarbeten som påskyndar utvecklingen.

Maria Svantemark
Nordic Sustainability Manager
Findus Sverige