Gå direkt till innehåll
Samarbeten och kunskapsdelning för hållbara marina vattenbruk

Blogginlägg -

Samarbeten och kunskapsdelning för hållbara marina vattenbruk

Globalt är vattenbruk, det vill säga odling av fisk och skaldjur, den starkast växande livsmedelssektorn till följd av en ökad efterfrågan av fisk samtidigt som fler vilda bestånd hotas av överfiske. Genom att dra lärdom av andra länders erfarenheter av vattenbruk har vi goda möjligheter att skapa hållbara fiskodlingar i Sverige.

Under gårdagen fick jag möjlighet att delta i ett rundabordensamtal i regi av Havsmiljöinstitutet, Maritima klustret i Västsverige och Göteborgs universitet. Under temat ”Marint vattenbruk – en väg till hållbar livsmedelsproduktion i Sverige” diskuterades förutom olika sätt att odla fisk och deras respektive utmaningar även om lagstiftningen i Sverige behöver förändras för att underlätta etablering av vattenbruk. Särskilt intressant var det att diskutera konsumentperspektivet och vikten av att göra forskarnas kunskap mer lättillgänglig, genom näringsliv och ända ut till konsument.

I Sverige har vi ingen lång historia av att odla fisk och skaldjur, vilket gör att vi kan titta på andra länder och dra lärdomar av deras vattenbruk för att skapa egna hållbara fiskodlingar. Det krävs även att vi ökar innovationstakten både i primärproduktionen men också hos oss livsmedelsproducenter.

En väg framåt för att adressera de utmaningar vi står inför är samarbeten med aktörer som bedriver ett ansvarsfullt vattenbruk. Vi runt bordet var överens om att ett nära samarbete mellan forskare, politiker och näringslivet är viktigt för att täppa till kunskapsluckan och förbättra förutsättningarna för innovation.

Vi medverkar gärna i forskningsprojekt och vid branschträffar för att lära av andra och samtidigt dela med oss av den kunskap vi besitter. Ofta glöms konsumentperspektivet bort och det är viktigt att påminna de forskare och politiker som påverkar vår livsmedelsproduktion om detta, och för oss att bli påminda om vilka utmaningar och möjligheter som finns inom andra delar av livsmedelskedjan.

Maria Svantemark CSR Manager
Findus

Ämnen

Relaterade nyheter