Följ Findus Sverige AB

Vi ingår i Global Ghost Gear Initiative för att stoppa spökfisket

Blogginlägg   •   Apr 23, 2021 12:00 CEST

Spökfisket är det som sker när kvarlämnade fiskeredskap fortsätter att fånga fiskar och andra djur i haven. Ju mer spökfisket granskas desto mer inser vi att fenomenet har en allvarlig påverkan på marina liv och havsekosystemen. Uppskattningsvis påverkas mellan 5–30 procent av världens fiskbestånd av spökredskap[1]. Enligt Greenpeace står borttappad eller dumpad fiskeutrustning, så kallade spökgarn, för 10 procent av allt plastskräp i haven. Spökredskapen skapar ett stort lidande hos djuren i våra hav, samtidigt som de utgör ett hot mot människors försörjning och hälsa världen över.

Som livsmedelsproducent strävar vi på Findus och Nomad Foods, den globala livsmedelskoncern som vi tillhör, efter att hitta nya lösningar och metoder som kan göra skillnad för både planet och människa. Därför har vi valt att gå med i Global Ghost Gear Initiative (GGGI). Ett initiativ som samlar regeringar, fiskbranschen, företag, akademin och icke-statliga organisationer för att lösa problemen med förlorade och övergivna fiskeredskap. GGGIs arbete för att lokalisera och stoppa spökfisket sker över hela världen, med projekt i bland annat Maldiverna, Nigeria och Panama.

Det vi på Findus ser som styrkan med initiativet är den blandade uppslutningen av organisationer. Samverkan är nyckeln till att förbättra världens marina ekosystem och värna om djuren och människors hälsa. Något som även är i linje med FN:s Globala Mål 17 – Genomförande och partnerskap – vilket förverkligar och säkrar att andra mål i FN:s handlingsplan kan uppnås. För när vi samverkar mot gemensamma mål sker ett värdefullt kunskapsutbyte aktörer emellan som stärker våra möjligheter att värna planeten.

Vill du veta mer om spökfisket och GGGI? Du kan hitta allt samlat på https://www.ghostgear.org

Anna Jarleman, nordisk hållbarhetschef Findus

[1] https://www.ghostgear.org/faq