Följ Findus Sverige AB

Findus Special Foods samlade till ett riksdagsseminarium om undernäring bland äldre

Nyhet   •   Feb 23, 2018 13:04 CET

Findus Special Foods tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna bjöd den 14 februari in politik, akademi, näringsliv och pensionärsorganisationer till riksdagsseminariet ”Våra äldre svälter – vad gör vi?”. Tema för seminariet var matens roll för att förbättra äldres levnadssituation samt frigöra resurser i äldreomsorgen. Mat som ger matglädje, tydligare näringsrekommendationer och fler dietister stod högst upp i prioriteringen av diskussionerna.

Ett 40-tal åhörare samlades till seminariet för att lära sig mer om orsakerna och problematiken med undernäring bland äldre. Idag lider 40 000 av Sveriges äldre av undernäring och ytterligare 100 000 befinner sig i riskzonen.Ett problem som dessutom förväntas växa om samhället och politiken inte vidtar åtgärder då gruppen äldre över 65 år beräknas uppgå till 2,1 miljoner år 2020.

– Samhällets kostnader för sjukdomsrelaterad undernäring uppskattas vara minst lika stor som övervikt och fetma. I vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd. Trots det är inte frågan prioriterad, säger Gunnel Stuhr Olsson, Head of Special Foods och arrangör av seminariet.

–Situationen idag är ytterst åldersdiskrimminerande och vi behöver en bättre samordning i dessa frågor, fortsätter Catharina Bråkenhielm (S) och Barbro Westerholm (L), ledamöter i socialutskottet och medarrangörer av seminariet.

Undernäring bland äldre är oftast svårt att upptäcka. Fler dietister och tydligare näringsrekommendationer efterlystes därför av bland annat Josephine Garpsäter, ordförande för Dietisternas Riksförbunds sektion för geriatrisk och gerontologisk nutrition. I hennes presentation problematiserade hon hur bristen på kommunala dietister leder till att färre upptäcks eller får näringsanpassad kost.

–Idag har bara 51 av landets 290 kommuner dietister som arbetar med äldreomsorg. Hur kan alla de kommunerna som saknar dietistkompetens anpassa måltiden utifrån Livsmedelsverkets nya näringsrekommendationer, frågar Josephine Garpsäter.

Gunnel Stuhr Olsson och Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care, tydliggjorde hur ät- och sväljsvårigheter och fler hemmaboende äldre med behov av hemtjänst kräver ny syn på vilken mat och vilket sätt måltiden kan serveras. Catharina Borgenstierna presenterade hur äthjälpmedlet BESTIC fungerade, ett hjälpmedel för att få maten från tallrik till munnen som möjliggör ett självständigare liv för personer med motoriska ätsvårigheter.

Vidare förklarade Gunnel Stuhr Olsson att måltidens fokus måste skifta från kostnad till kvalité för att öka matglädjen och aptiten bland äldre. Konsistensanpassade, näringsberikade och välsmakande produkter och rätter som Findus Special Foods tillhandahåller kan därför vara centrala för att motverka undernäring och öka livskvalitén bland äldre. Christina Tallberg, ordförande för PRO, gav medhåll åt deras resonemang.

– Att röra eller mixa samman maten så det bara ser ut som en brun massa är ingen matglädje. Vi måste börja servera mat som har rätt konsistens som ser aptitlig och god ut till våra äldre, förklarar Gunnel Stuhr Olsson. 

Paneldeltagare. Från vänster: Josephine Garpsäter, ordförande för Dietisternas Riksförbunds sektion för geriatrisk och gerontologisk nutrition, Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care, Catharina Bråkenhielm, ledamot i socialutskottet för Socialdemokraterna, Christina Tallberg, ordförande för PRO, Barbro Westerholm, ledamot i socialutskottet för Liberalerna och Gunnel Stuhr Olsson, Head of Special Foods.

Seminariet avrundades med paneldiskussion och frågor från publiken, där åtgärderna som huvudtalarna behandlade tidigare diskuterades utifrån olika perspektiv. Politiska beslut fick ett stort utrymme i diskussionerna då många åhörare ställde sig frågande om vad riksdagen gör åt detta idag.

– Vi behöver ta frågorna vidare och hoppas se fler motioner som innefattar äldres måltidssituation, avrundar Catharina Bråkenhielm och Barbro Westerholm seminariet.