Gå direkt till innehåll
Findus initierar fiskevårdsprojekt för Vegeå

Pressmeddelande -

Findus initierar fiskevårdsprojekt för Vegeå

Findus, Vegeåns Vattendragsförbund och regionala sportfiskare inleder ett fiskevårdsprojekt för främjandet av sportfisket och fiskereproduktionen i Vegeåområdet. Findus värnar om åns framtid och engagerar sig till stöd för fiskevården och åns framtida status. Findus donerar samtidigt en miljon kronor till stöd för projektets genomförande.

- Findus har stort intresse av att Vegeå bibehålls och utvecklas på ett positivt sätt. Genom att initiera och engagera oss i ett flerårigt fiskevårdsprojekt tillsammans med Vegeåns Vattendragsförbund och regionala intressenter, vill vi främja fiskreproduktionen i Vegeån och i största allmänhet värna om fiskeintresset i närområdet, säger Jari Latvanen, VD Findus Nordic.

En fiskevårdsplan kommer att upprättas som ska ligga till grund för de åtgärder som beslutas och genomförs. Arbetsgruppen kommer att bestå av representanter från Vegeåns Vattendragsförbund, Vegeåns Fiskevårdsområde, Ekeby Sportfiskeklub, Findus samt den externa rådgivaren Fredrik Lundblad. Fiskevårdsplanen kommer att presenteras i samband med Vattenseminariet som arrangeras av Vegeåns Vattendragsförbund i februari 2013 (ref: Inbjudan nedan).

- Findus visar, genom donationen, ett stort ansvar genom att skapa helt nya och unika förutsättningar för fiskevårdsåtgärder i Vegeån och på så vis öka fiskreproduktionen i hela avrinningsområdet. Detta skapar goda förutsättningar, tillsammans med andra åtgärder, för att stora delar av avrinningsområdet ska kunna nå en god status på vattenmiljön år 2021 enligt EUs Vattendirektiv, säger Lars Göran Persson, Ordförande Vegeåns Vattendragsförbund.

Stefan von Geijer, Ordförande i Vegeåns Fiskevårdsområde välkomnar samarbetet.
- Findus har genom sin generösa donation tagit ett viktigt steg för en bättre miljö inom Vegeå. Detta till stor gagn för fiskevården, boende längs ån och alla naturälskare som utnyttjar ån i olika sammanhang, säger Stefan von Geijer.

Fredrik Lundblad, fiskevårdare i Vegeå, ser fiskevårdsprojektet som startskottet på något nytt.

– Det var smärtsamt att uppleva det som hände i Vegeåområdet i somras. Nu känns det bra att kunna vända situationen till något konstruktivt. Fiskevårdsprojektet ger stor framtidstro för alla som jobbar ideellt med vattenmiljön i regionen och hela Sverige. Hela faunan med djur och växtliv kommer att få bättre livsmöjligheter när detta projektet är klart. Vi hoppas att det ska inspirera fler att engagera sig för vattenmiljön både regionalt och nationellt, säger Fredrik Lundblad.

Vegeåns Vattendragsförbund företräder vattenvården och kollektivet för fiskevården i området. Fiskevårdsprojektet kommer att genomföras under period på tre till fem år. Löpande information om fiskevårdsprojektet kommer att finnas på Vattendragsförbundets hemsida http://www.vattenorganisationer.se/vege/index.php.

Se bifogad karta över Vegeåns avrinningsområde.

För mer information kontakta:

Lars Göran Persson, Ordförande Vegeåns Vattendragsförbund telefon 042 – 691 74 eller email lars.goran@valingetorp.com

Anna Broekman, Kommunikationschef Findus telefon 042 – 86 000, 076 – 119 52 03 eller email anna.broekman@se.findus.com

Stefan von Geijer, Ordförande Vegeåns Fiskevårdsområde på telefon 0431-23164 eller 070 – 593 91 55

Fredrik Lundblad, Fiskevårdskonsult på telefon 073-5401656 eller email lundbladkonsultab@bredband.net

Inge Holmqvist, Ordförande Ekeby Sportfiskeklubb på telefon 042-76905

INBJUDAN

Vattenseminarium ” Vegeå – Allas ansvar”

7 Februari 2013 kl 13- 17

PROGRAM

13.00 Inledning Vattendragsförbundets ordförande Lars-Göran Persson

13.15 Samverkan inom avrinningsområdet en förutsättning för ett bra resultat. Sandra Brantebäck, Direktör för Västerhavets Vattenmyndighet.

14.00 Sweco – Om tolkning av provtagningsresultat: BOD,COD, TOC. Teknologie Doktor Patrik Wallman Sweco.

15.00 Greppa Näringen och Odling i Balans en resurs i dagens och morgondagens jordbruk.

15.30 Vegeå som reproduktonsplats för olika fiskarter och fritidsfiske. Mikael Svensson MS Naturfakta

16.00 Findus ett exempel på ansvarstagande. Henrik Nyberg, Produktionsdirektör Findus

16.30 – 17.00 Diskussion och frågor.

Moderator Peter Sylwan Journalist och debatör

Adress:

Hotel Erikslund

Åstorpsvägen 15

Ängelholm

http://www.hotellerikslund.se/hotell/sv/kontakt-hitta-hit.html

Seminariet är öppet för allmänheten, intressenter och media.

Föranmälan till Lars-Göran Persson på email lars.goran@valingetorp.com eller telefon 042-69174

Om Vegeåns Vattendragsförbund

Vegeåns Vattendragsförbund utgör sedan bildandet 1968, en sammanslutning mellan kommuner, industriföretag, vattenregleringsföretag och andra som är beroende av vattensystemets vård och utnyttjande. Huvudändamålen är att övervaka vården och utnyttjandet av vattensystemets resurser nu och i framtiden, agera kontakt- och rådgivande organ angående vattensystemets kontroll, vård och utnyttjande samt initiera och administrera erforderliga planerings- och åtgärdsinsatser. Förbundet har för närvarande 49 medlemmar, varav fem är kommuner, sex är industriföretag och resterande 39 är vattenregleringsföretag. Vattendragsförbundets ordförande är Lars Göran Persson.

Mer information om medlemmar och verksamhet: http://www.vattenorganisationer.se/vege/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=514

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Findus Sverige AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag med drygt 200 djupfrysta produkter och 50 kolonialprodukter i sortimentet. Dessutom marknadsförs drygt 350 produkter för restaurang- och storköksmarknaden. Kvalitet och matglädje är nyckelord för verksamheten. Findus Sverige AB har cirka 900 medarbetare och omsätter cirka 2 miljarder kronor. Findus introducerade djupfryst i Sverige på 1940-talet genom fryst spenat och bär.
Följ även Findus på: www.findus.se // www.facebook.com/FindusSverige // www.twitter.com/Findus_se

Relaterat material

Relaterade nyheter