Gå direkt till innehåll
Statusrapport om förbättringsarbetet i Vegeåområdet

Pressmeddelande -

Statusrapport om förbättringsarbetet i Vegeåområdet

Findus höll förra måndagen en presskonferens för att förmedla fakta och information samt besvara frågor om situationen och Findus agerande i Vegeåområdet. Findus vill genom detta pressmeddelande fortsätta att uppdatera media, samhälle och intressenter kring ny fakta och analyssvar som framkommer inom ramen för den tekniska utredningen som genomförs på uppdrag av Findus i samarbete med externa experter.

Uppdatering om Findus reningsverk

Som ett led i förberedelserna inför återupptagandet av normal drift i Findus reningsverk, har en serie provkörningar med en utökad vattenfiltrering genomförts. Provkörningarna har utförts i samråd med den tillsatta tekniska referensgruppen i syfte att säkerställa en processvattenrening som klarar de nya skärpta miljökraven från Länsstyrelsen.

De första analysvärdena från provkörningarna med den förstärkta processvattenfiltreringen visar att mängden syrenedbrytande ämnen, BOD (Biological Oxygen Demand), i Findus renade processvatten ligger på 6 – 9 mg / liter vatten. Gränsvärdet enligt det nya miljökravet ligger på 10 mg / liter.

Findus inväntar nu beslut angående återupptagandet av driften av reningsverket. Reningsverkets normala drift har stått stilla sedan den 15 augusti.

Uppdatering om syrehalten och förbättringsarbetet i Vegeåområdet

Som ett led i förbättringsarbetet av vattenmiljön i Vegeå fortsätter utpumpningen av 500 m3 friskt vatten i Vegeå per timme. De mätningar som görs dagligen vid sju olika mätstationer längs den 30 km lång sträckan från Findus reningsverk ut till kusten, visar att syrehalten gradvis håller på att återhämta sig och stabiliseras. I Vegeholm som var det värst drabbade området uppmäts en syrehalt på 9 mg syre / liter enligt den senaste mätningen från den 4 sep (se tabell). Det har observerats att återhämtningen tar längre tid vid några utav mätstationerna.

I en delrapport till Länsstyrelsen från den tekniska utredningsgruppen som tillsatts av Findus, åberopas nu hjälp från Länsstyrelsen för att förstå de bakomliggande orsakerna till detta.

Som ett led i den analys av påverkan på vattenmiljön i Vegeå som genomförs av externa experter på uppdrag av Findus, redovisas i samma delrapport ett medelvattenflöde i Vegeå i augusti på 140 liter/sekund*, vilket är den lägsta under perioden 2000 – 2012, enligt uppgifer från SMHI:s mätstation. Årets vattenflöde under augusti anses inte extrem då historiska data från 1977 och framåt analyseras. Inte sedan 2003 har ett så lågt medelvattenflöde förekommit i augusti månad (2003: 150 liter / sekund).

En sammanställning av det ackumulerade utsläppet av syrenedbrytande ämnen, BOD från sex olika ursprung längs Vegeå, där Findus reningsverk utgör en källa, visar vidare en kraftig ökning av utsläppen under perioden 2006 – 2012**. Den tekniska utredningsgruppen begär nu alltså hjälp från Länsstyrelsen för att förstå på vilket sätt andra källor längs Vegeå påverkar situationen.

I en fullständig utredning som följer, kommer påverkan på Vegeå att utredas i detalj.

*Källa: SMHI:s station 2196 Åbromölla under perioden 1/8 – 15/8 2012. ** Källa: Offentliga miljöhandlingar.

Analysen av Boserupsbäcken utreds separat inom den tekniska referensgruppen. Källan till utsläppet och vad som orsakat syrebristen i bäcken är ännu inte fastställt och analysarbetet fortgår.

Regional dialog om en långsiktigt hållbar vattenmiljö i Vegeåområdet

Parallellt med utredningsarbetet verkar Findus för att främja en dialog med regionala intressenter om samarbete för en långsiktigt hållbar vattenmiljö i Vegeå. Under september månad planeras de första mötena med intresseorganisationer, samt med sportfiskare i området angående behoven för ett fortsatt aktivt sportfiske i området.

- Vi ser allvarligt på händelsen i Vegeåområdet och vi kommer att fortsätta att ta vårt ansvar för att förstå vad som orsakat händelsen samt återställa tillståndet i vattenmiljön. Vi kommer också att aktivt främja ett ökat regionalt samarbete för ett långsiktigt hållbart och levande Vegeåområde och avser hålla de första mötena med regionala intressenter under september månad, säger Anna Broekman, Kommunikationschef på Findus.

För faktaruta om syrehalter i Vegeå - se bifogad pdf nedan (innehåller hela pressmeddelandet inklusive faktaruta).

För mer information kontakta:

Anna Broekman, Kommunikationschef Findus Norden, på email anna.broekman@se.findus.com eller telefon 076-1195203

Ämnen

Taggar


Findus Sverige AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag med drygt 200 djupfrysta produkter och 50 kolonialprodukter i sortimentet. Dessutom marknadsförs drygt 350 produkter för restaurang- och storköksmarknaden. Kvalitet och matglädje är nyckelord för verksamheten. Findus Sverige AB har cirka 900 medarbetare och omsätter cirka 2 miljarder kronor. Findus introducerade djupfryst i Sverige på 1940-talet genom fryst spenat och bär.
Följ även Findus på: www.findus.se // www.facebook.com/FindusSverige // www.twitter.com/Findus_se

Relaterat material

Relaterade nyheter