Följ Findus Sverige AB

Logistikbranschen utmanas av Maria Svantemark att ta ett gemensamt ansvar för en hållbar framtid

Blogginlägg   •   Maj 25, 2018 11:55 CEST

Vem är egentligen ansvarig för en hållbar framtid? Med den frågan inledde jag mitt seminarium på Logistiktrender 2018.

För att exemplifiera utgick jag från något jag kan väldigt väl - nämligen hotet om utfiskning av våra hav. Idag är 90% av världens fiskbestånd fullt utnyttjade eller överutnyttjade, ett problem som vi måste lösa. En del i lösningen är fiskodlingar på land. Men vad har landbaserade fiskodlingar med logistik att göra, och varför ska logistikbranschen behöva ta ansvar för ett framtida hållbart fiske?

Kopplingen är denna: för att kunna erbjuda konsumenter miljö- och klimatsmart fisk krävs inte bara hållbar produktion utan även innovativ logistik. En hållbar framtid når vi nämligen aldrig om vi arbetar i silos, utan det kräver branschöverskridande, långsiktiga samarbeten där varje branschs specifika kompetens nyttjas till max. Landbaserade fiskodlingar är bara ett exempel på den livsmedelsrevolution vi ser början på, där gamla sanningar måste ifrågasättas och där spelregler förändras. Kan vi kombinera denna livsmedelsrevolution med andra revolutioner vi så akut behöver i vårt samhälle för att röra oss i en bättre riktning? Att samordna olika branschers behov av hållbara lösningar gör att ett plus ett blir lika med tre. Kan vi till exempel titta på dagens logistikflöden för avgöra var framtida fiskodlingar ska anläggas för att optimera logistikflödena och samtidigt minska det totala klimatavtrycket från fiskprodukten?

I början av presentationen ställde jag två ytterligare frågor. Den första frågan, ”Hur många tycker att Findus är ansvarig för en hållbar framtid?”, genererade innan min presentation spridda handuppräckningar medan den andra, ”Hur många tycker att de själva är ansvariga för en hållbar framtid?”, ledde till desto fler händer i luften. Resultatet av denna mikrostudie säger något om att vi människor inser att vi själva har det största ansvaret, snarare än grannen bredvid.

När jag avslutade presentationen ställde jag samma två frågor igen. Det gör mig positiv att nästintill samtliga nu höll med mig om att både Findus och de själva var ansvariga för en hållbar framtid. Den når vi nämligen allra enklast om vi arbetar tillsammans.

Maria Svantemark
Nordic Sustainable Manager
Findus