Följ Findus Sverige AB

Vi är övertygande om att jämställdhet gynnar vår affär

Blogginlägg   •   Okt 17, 2018 14:32 CEST

Tidigare i veckan släppte Allbright sin årliga rapport där man tar tempen på svenska börsnoterade bolags jämställdhet. Inom Findus Sverige pågår sedan länge ett arbete med jämställdhet, vilket har gett goda resultat. Idag är har vi uppnått jämställdhet på alla nivåer inom företaget, något vi såklart är väldigt stolta över och som vi är övertygade om gynnar vår affär.

Det är glädjande att se att även andra bolag värdesätter jämställdhet, då årets Allbright-rapport visar att andelen ojämställda bolag för första gången minskar. Samtidigt växer listan med jämställda bolag. Totalt innehar kvinnor 23% av de ledande befatt­ningarna på börsnoterade bolag, vilket är en ökning med två procentenheter sedan förra årets rapport. Om utveck­lingen fortsätter i samma takt kommer en fjärdedel av börsens ledare vara kvinnor till nästa års Allbright-rap­port publiceras. Det är helt klart en utveckling värd att fira, även om jag personligen tycker att vi borde ha kommit längre.

Något som däremot inte är värt att fira är det faktum att enbart 47 av börsens 329 bolag har en jämställd ledning, samtidigt som antalet bolag utan en endaste kvinna i ledningen ökar i år. Det finns alltså fler börsbolag i Sverige som inte har en endaste kvinna i ledningen, än som är jämställda.

Studier visar att moderna bolag med blandade grupper både är mer innovativa och lönsamma. Idag har vi på Findus Sverige 55% kvinnor i ledningsgruppen, 50% kvinnor som linjechefer samt 60% kvinnor i styrelsen. Det är siffror vi är stolta över, men vi vet att vi trots det inte kan luta oss tillbaka.

Inom Nomad Foods, som vi är en del av, går vi nu vidare i vårt arbete med jämlikhet, och fokuserar framåt på olikheter och inkludering. Vad gör ditt företag?

Ta del av hela Allbrights rapport här.

Ulrika Jonsson Kox
HR Manager
Findus Sverige