Gå direkt till innehåll
Findus fortsätter att bidra till utvecklingen av hållbart fiske

Pressmeddelande -

Findus fortsätter att bidra till utvecklingen av hållbart fiske

Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager på Findus, kommer den 28 september att delta som expertrådgivare vid en workshop som arrangeras av det EU-finansierade matforskningsprojektet SUSFANS. Maria Svantemark har bjudits in som en av 30 utvalda europeiska experter för att bidra specifikt med sin kunskap inom hållbar fiskproduktion.

SUSFANS-projektet är ett samarbete mellan 16 organisationer och finansieras av den europeiska kommissionens Horizon 2020 program. Projektet bygger på att bistå EU:s beslutsfattare med kunskap och analytiska verktyg för hur livsmedelspolitiken påverkar förutsättningarna för konsumenters kostvanor, nationell hälsa, hållbar matproduktion och den europeiska jordbrukssektorns globala konkurrenskraft. I linje med detta har beslutsfattare och experter från olika delar av den europeiska livsmedelsindustrin bjudits in för att projektet ska kunna ta fasta på deras perspektiv.

Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager på Findus, bjuds in som en av 30 särskilt utvalda experter för att diskutera olika framtidsscenarier rörande fiskindustrin. Förutom hållbar fiskproduktion står även frågor som minskad konsumtion av kött till fördel för nya proteinkällor och relaterade innovationsmöjligheter i centrum.

-Jag är glad över att ha blivit inbjuden då detta är viktiga frågor för oss som ligger helt i linje med vår affärsstrategi att utveckla vår nuvarande portfölj med fler hållbara måltidsalternativ. Vi får nu möjlighet att ge Findus bild på de innovations- och utvecklingsmöjligheter som vi ser finns inom den europeiska fiskindustrin. Eftersom vi i vår vardag jobbar med konsumentprodukter kommer vi dessutom kunna bidra med ett viktigt konsumentperspektiv. Jag tror starkt på att samarbete är en viktig nyckel till att nå en mer hållbar fiskerinäring, säger Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager på Findus.

Findus deltagande passar även väl in i företagets arbete med att öka kännedomen om situationen i våra vatten och att skapa en ökad förståelse för vikten av ett hållbart fiske. Findus deltar sedan tidigare i flertalet forskningsprojekt, seminarier och rundabordssamtal för kunskapsdelning. Bland annat talade Maria Svantemark vid seminariet Save Our Ocean – ett samarbete mellan World Maritime University och Sveriges regering inför FN-konferensen om hållbara hav i New York i juni 2017.

För mer information kontakta:
Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager på Findus, telefonnr: 042-860 00

Ämnen


Findus Sverige AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag med drygt 110 djupfrysta produkter och ca 30 kolonialprodukter i sortimentet. Dessutom marknadsförs drygt 380 produkter för restaurang- och storköksmarknaden. Findus Sverige AB har cirka 220 medarbetare och omsätter cirka 2.2 miljarder kronor. Findus introducerade djupfryst i Sverige på 1940-talet genom fryst spenat och bär. Följ Findus på: www.findus.se, www.facebook.com/FindusSverige

Relaterade nyheter