Gå direkt till innehåll
Information om förbättringsarbetet av vattenmiljön i Vegeå

Pressmeddelande -

Information om förbättringsarbetet av vattenmiljön i Vegeå

Som ett led i det intensiva förbättringsarbetet av vattenmiljön i Vegeå som just nu pågår hos Findus pumpas 500 m3 friskt vatten ut i ån varje timme sedan flera dygn. Mätningar av syrehalten i ån som görs vid sju olika mätstationer längs med den 30 km långa sträckan från Findus ut till kustlinjen, visar nu att syrehalten gradvis håller på att återhämtas.

- Vi arbetar dygnet runt med förbättringsarbetet. Att syrehalten har ökat med flera hundra procent vid flera mätstationer är ett tecken på att de insatser vi gör leder i rätt riktning, säger Anna Broekman, Kommunikationschef Findus. (Se faktaruta i bifogad pdf av pressmeddelandet.)

- Fortfarande återstår mycket arbete, men att få upp syrehalten har varit högsta prioritet i förbättringsarbetet, säger Anna.

Hos Findus egen personal, i samarbete med Räddningstjänsten, pågår dessutom ett viktigt arbete med att flytta levande ål till närliggande vatten samt räkna och avlägsna död fisk.

- Hittills har räddningsgrupperna kunnat uppskatta att det troligen rör sig om något hundratal döda fiskar, säger Anna.

En teknisk utredningsgrupp har tillsatts av Findus för att analysera vilka faktorer som orsakat situationen och anpassa Findus reningsverk för fortsatt drift. I den ingår en grupp externa experter från konsultföretaget Sweco. Samtidigt pågår en regelbunden dialog med Länsstyrelsen. Polisen gör också en egen teknisk utredning parallellt.

- Utredningen är viktig för oss för att vi ska förstå de faktiska orsakerna bakom det som hänt, och kunna säkerställa bästa möjliga teknik och rutiner i reningsverket, säger Anna.

Inte förrän reningsverket klarar de nya skärpta miljökraven från Länsstyrelsen kommer ärtproduktionen att kunna starta igen. I kväll kommer därför en testkörning av reningsverket och ärtproduktionen att genomföras i ett slutet system som ett led i förberedelserna inför driftstart. Detta sker i samråd med den tekniska referensgruppen och Länsstyrelsen.

Findus etablerar nu även en dialog med intressenter till Vegeå för att kunna samarbeta kring en långsiktigt hållbar och levande vattenmiljö i Vegeå.

Findus odlar över 30 miljoner kilo ärter varje säsong. Ärterna odlas på kontrakt av ett femhundratal bönder i Skåne och södra Halland. Skåne har speciellt gynnsamma förutsättningar för ärtodling och är en av Europas ledande ärtproducerande regioner.

För mer information eller frågor kontakta:

Anna Broekman, Kommunikationschef Findus Norden, på email anna.broekman@se.findus.com eller telefon 076-1195203

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Findus Sverige AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag med drygt 200 djupfrysta produkter och 50 kolonialprodukter i sortimentet. Dessutom marknadsförs drygt 350 produkter för restaurang- och storköksmarknaden. Kvalitet och matglädje är nyckelord för verksamheten. Findus Sverige AB har cirka 900 medarbetare och omsätter cirka 2 miljarder kronor. Findus introducerade djupfryst i Sverige på 1940-talet genom fryst spenat och bär.
Följ även Findus på: www.findus.se // www.facebook.com/FindusSverige // www.twitter.com/Findus_se

Relaterat material

Relaterade nyheter