Följ Findus Sverige AB

Nya synsätt på äldres mat och mathållning – en nödvändighet för samhället och för den växande gruppen äldres livskvalitet

Nyhet   •   Jun 08, 2018 13:15 CEST

Idag lider 40 000 av Sveriges äldre av undernäring och ytterligare 100 000 befinner sig i riskzonen. Undernäring innebär allvarliga konsekvenser för både individen och samhället, där behovet av omsorg och sjukvård ökar samtidigt som livskvalitén försämras. Då gruppen äldre över 65 år beräknas uppgå̊ till 2,1 miljoner år 2020 är detta problem som förväntas växa om samhället och politiken inte tar ett helhetsgrepp om frågan. Under årets Almedalsvecka arrangerar Findus Special Foods, under parollen KraftTaget, ett seminarium för diskussion och kunskapsutbyte om ämnet. Vid seminariet deltar representanter för politik, profession, akademi och näringsliv.

- Undernäring innebär onödigt lidande för individen, ökat behov av omsorg och höga kostnader för samhället. Vi måste förnya vårt synsätt när det kommer till mat och mathållning för äldre. Vi har arbetat med konsistens- och näringsanpassad mat för äldre i närmare 40 år, men vi sitter inte själva på lösningen, utan det behövs en samverkan mellan politik, profession, akademi och näringsliv, säger Gunnel Stuhr-Olsson, Head of Special Foods på Findus Sverige AB.

Gruppen svenskar över 65 år växer snabbt, samtidigt som den institutionaliserade vården minskar och allt fler äldre vårdas i hemmet. Det ökar kraven på eget ansvar. Seminariet inleds med presentation av forskning inom området kost och näring kopplat till åldrande och framgångsrika exempel på äldres mat och mathållning ute i kommunerna.

- Åldrandet i sig kan innebära en ökad risk för nedsatt aptit och undernäring. Med nya generationer av äldre tillkommer nya utmaningar och det är fortfarande mycket man inte vet om specifika näringsbehov hos äldre. Att få en bättre förståelse för äldres matvanor är därför viktigt för att ta reda på om kostråd och rekommendationer följs och för att undersöka om de äldre får i sig tillräckligt av olika näringsämnen, säger Jessica Samuelsson, dietist och doktorand på Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet.

Genom seminariet i Almedalen vill Findus Special Foods bidra till att lyfta frågan om matens betydelse för äldres livskvalitet och hur rätt mat och mathållning bidrar till mer välfungerande och resurseffektiv vård och äldreomsorg.

Mer information om seminariet:
”Åldersboom – hur kan nya synsätt på mat och mathållning skapa livskvalitet och bättre äldreomsorg?”

Plats: Labbet, Hälsodalen S:t Hanscafé, S:t Hans plan 2, Visby
Tid: Tisdag 3 juli kl. 13:00-14:30 (lättare förtäring serveras)
Panel: Jöran Rubensson, tidigare ordförande i SPRF och expert i utredningen för Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Eva Olofsson (V), ordförande i beredningen för primärvård och äldreomsorg, SKL, Mikael Larsen, prisbelönt kock och områdeschef för äldrekök, Båstad kommun, Jessica Samuelsson, dietist och doktorand på Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet, Gilbert Tribo (L), 2:e vice ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden, Region Skåne.Moderator är Artur Ringart, grundare av News55.

För ytterligare information, kontakta: Gunnel Stuhr Olsson, Head of Special Foods, Findus Sverige AB
E-post: gunnel.stuhr-olsson@se.findus.com, telefon: 0703-40 93 92

Findus Special Foods erbjuder konsistensanpassade och näringsberikade produkter och maträtter för personer med tugg- och sväljsvårigheter samt liten aptit. Vi har över 40 års erfarenhet på området och genom vår verksamhet har vi sett vilken betydelse rätt mat har för äldre, deras livskvalitet och behov av vård. Med vår kompetens vill vi därför driva utvecklingen av och debatten kring hur näringsliv, politik, profession och akademi kan samverka för att minska risken för undernäring bland äldre. www.specialfoods.se