Gå direkt till innehåll
Förbättrad kapacitet i Findus reningsverk, nytt miljötillstånd och utökat samarbete ska bidra till ansvarsfull produktion

Pressmeddelande -

Förbättrad kapacitet i Findus reningsverk, nytt miljötillstånd och utökat samarbete ska bidra till ansvarsfull produktion

Findus uppdaterar om fortsatta insatser och långsiktiga åtgärder med anledning av situationen i Vegeå-området och Boserupsbäcken:

Med anledning av pågående situation i Vegeå samt aktuell händelse i Boserupsbäcken i Bjuv, där fiskar under söndagen har hittats döda, har Findus kallat till presskonferens idag kl. 13.00. Findus VD, Jari Latvanen informerade och svarade på frågor om Findus agerande samt presenterade Findus fortsatta insatser och åtgärder. På plats för att svara på frågor fanns också Ulrika Wallberg, Marknadschef och Henrik Nyberg, Produktionschef.

Vid presskonferensen informerade Findus om följande punkter:

VD beklagar incidenten i Vegeå och framhåller Findus långsiktiga miljöarbete
- Från Findus sida vill jag uppriktigt beklaga det inträffade i Vegeå. Findus tar situationen på största allvar. Vi har stor förståelse för att många är upprörda över det som hänt. Vi har och kommer fortsatt att ta vårt ansvar, fortsätter Jari Latvanen.

-Enligt vad vi förstår har vi inte brutit mot vårt miljötillstånd som har varit baserade på årsvärden. Vi avvaktar resultaten av den pågående utredningen. Vi är nu angelägna om att vårt miljötillstånd ses över och förnyas i samråd med Länsstyrelsen och har redan påbörjat genomförandet av de åtgärdsplaner som tas fram av den tekniska utredningsgruppen, säger Jari Latvanen.

Boserupsbäcken – nulägesanalys och nästa steg
- Döda fiskar har igår påfunnits i Boserupsbäcken som är ett anslutande vattendrag till Vegeå. Findus anmälde det till Länsstyrelsen och samlade även in fisken för analys. En polisanmälan har också kommit in.

- Det finns en teori om att bevattning av åkern kan ha påverkat syrenivån i ån, men analysen pågår fortfarande och vi återkommer med resultat så snart det är möjligt, säger Jari Latvanen. Findus har inte släppt ut något vatten i Vegeå sen produktionen stoppades och bevattningen av åkrarna är en del av det pågående arbetet i samråd med Länsstyrelsen för att normalisera reningsverkets drift, säger Jari Latvanen.

Det kort- och långsiktiga förbättringsarbetet i Vegeåområdet:

De första resultaten från testkörning med det nya reningsfiltret
Findus har installerat ett nytt reningsfilter och har genomfört en serie provkörningar för att säkerställa reningsverkets funktion.

- Det pågår just nu analysarbete för att mäta reningsverkets miljöprestanda efter att det nya filtret har installerats. Provsvaren kommer att besvara om reningsverket lever upp till de nya skärpta kraven från Länsstyrelsen avseende BOD. Provkörningar visar att vi är på rätt väg, säger Jari Latvanen.

Godkänd åtgärdsplan och nytt miljötillstånd - en viktig del i Findus fortsatta miljöarbete
Länsstyrelsen kommer att ta fram ett nytt miljötillstånd för Findus.

- Som vi förstår har vi inte brutit mot vårt miljötillstånd som har varit baserade på årsvärden. Vi är nu angelägna om att vårt miljötillstånd ses över och förnyas i samråd med Länsstyrelsen och vi kommer att genomföra de åtgärdsplaner som tas fram av den tekniska utredningsgruppen, säger Jari Latvanen. Vi kommer också att höja Findus interna fokus på nya rutiner i reningsverket och säkerställa att det genomgår fler interna revisioner som en del i vårt kvalitetssystem, fortsätter Jari Latvanen.

Nära dialog mellan regionala aktörer – ett steg i det långsiktiga hållbarhetsarbetet med Vegeå
Findus kommer att ta sitt ansvar och vill främja en regional dialog och ett utökat samarbete för att bidra till en långsiktigt hållbar miljö för Vegeå. Det innefattar företag, kommuner och allmänheten, inte minst sportfiskare.

- Vi har redan inlett dialog med sportfiskare i området och välkomnar fler intresserade att ta kontakt med oss för ett samarbete, säger Jari Latvanen.

För intervju med Jari Latvanen, VD Findus, kontakta:
Anna Broekman, Kommunikationschef Findus
anna.broekman@se.findus.com eller 076 - 119 52 03 eller 042 – 86 000

Ämnen

Taggar


Findus Sverige AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag med drygt 200 djupfrysta produkter och 50 kolonialprodukter i sortimentet. Dessutom marknadsförs drygt 350 produkter för restaurang- och storköksmarknaden. Kvalitet och matglädje är nyckelord för verksamheten. Findus Sverige AB har cirka 900 medarbetare och omsätter cirka 2 miljarder kronor. Findus introducerade djupfryst i Sverige på 1940-talet genom fryst spenat och bär.
Följ även Findus på: www.findus.se // www.facebook.com/FindusSverige // www.twitter.com/Findus_se

Relaterat material

Relaterade nyheter